Povinné údaje

JENPROCASOPISY.CZ

Povinné údaje

Poskytovatelem služby digitální předplatné je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, identifikační číslo 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328, telefonní kontakt na call centrum: 225 555 666 (provozní doba pondělí – pátek 7:30 až 16:00), e-mail: .

Předmětem služby digitální předplatné jsou časopisy prodávané na tomto webu v elektronické podobě, které jsou poskytovány buď formou přístupu k jednomu vydání nebo formou čtvrtletního předplatného.

Zpřístupnění čtvrtletního digitálního předplatného je zajištěno prostřednictvím uživatelského účtu, který vzniká na základě registrace vytvořené předplatitelem na webu www.jenprocasopisy.cz. K jeho vytvoření je třeba zadání křestního jména, příjmení a platné emailové adresy. Na jeden uživatelský účet lze přistupovat maximálně z pěti zařízení, jejichž identifikace je uložena v rámci uživatelského účtu.

Jednorázové digitální předplatné je poskytováno pro přístup k jednomu konkrétnímu vydání časopisu, je omezeno celkem na 10 individuálních přístupů maximálně po dobu 1 roku. Přístup k příslušnému vydání časopisu je realizován prostřednictvím SMS kódu nebo kuponu, který předplatitel obdrží na základě objednávky a zaplacení příslušné částky dostupnými platebními metodami.

Služba digitálního předplatného je splatná předem. Okamžitě po zaplacení uvedené částky bude služba zpřístupněna předplatiteli. Platba za jednorázové digitální předplatné je možná prostřednictvím kreditní či debetní karty, za měsíční předplatné je možná platbou prostřednictvím kreditní či debetní karty s tím, že v případě objednávky prostřednictvím call centra je platba možná i ostatními platebními prostředky. Vydání časopisů jsou předplatitelům zpřístupněna prostřednictvím internetu bez možnosti jejich tisku a ukládání jejich obsahu na disk či externí média.

Smlouva o digitálním předplatném je uzavírána minimálně na dobu 3 měsíců s tím, že se automaticky obnoví, pokud ji předplatitel nevypoví nejpozději předposlední den čerpaného zúčtovacího období prostřednictvím webového formuláře na www.jenprocasopisy.cz. Při automatické obnově digitálního předplatného bude poslední den aktuálně čerpaného zúčtovacího období provedeno automatické stržení částky za digitální předplatné pro následující zúčtovací období z kreditní nebo debetní karty zadané předplatitelem při platbě objednávky digitálního předplatného.

Poskytování služby digitálního předplatného je zahájeno se souhlasem předplatitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, a proto nemá předplatitel právo od ní odstoupit.

Pokud bude služba digitální předplatné nepřístupná nebo nefunkční více než 6 hodin v součtu v průběhu jednoho kalendářního dne, a to z důvodů na straně společnosti MAFRA, a.s., bude čerpání služby prodlouženo o 1 kalendářní den za každý takový případ.

Minimální konfigurace na HW je jakékoliv zařízení, které má internetový prohlížeč a přístup k internetu. Internetové prohlížeče, které jsou podporované jsou následující: Internet Explorer (verze 8 a vyšší), Mozilla Firefox (verze 5 a vyšší), Chrome (verze 13 a vyšší), Safari (verze 6 a vyšší), Opera (verze 11.5 a vyšší). U mobilních zařízeních jsou to prohlížeče: Internet Explorer (verze 10 a vyšší (verze OS Windows Phone 8 a vyšší)), Safari (iOS 7.0.4 a vyšší), nativní prohlížeč v zařízeních s OS Android (verze OS 4.0 a vyšší). Povolený Javascript a Cookies.

V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty jsme u osob, které nejsou plátci DPH, povinni s účinností od 1.1.2015 sledovat tzv. místo příjemce služby, které se určuje dle prováděcího nařízení EU podle následujících kritérií: Má-li osoba bydliště v jedné zemi a obvykle se zdržuje v jiné zemi, pro účely stanovení místa plnění má přednost místo, kde se obvykle zdržuje. Pouze v případě, že existuje důkaz, že poskytnutá služba je využívána v místě jejího bydliště, je místem plnění bydliště. Důvodem tohoto sledování je povinnost poskytovatele služby (MAFRA, a.s.) odvádět DPH dle místa příjemce služby. Kupující je tak povinen při objednávce jednoho vydání pomocí platební karty nebo při opakované objednávce předplatného udat, v jaké zemi se aktuálně nejvíce zdržuje (položka "Stát" - kde je možné vybrat z rozbalovací nabídky státy Evropské unie, případně stát mimo ni). V případě změny, pak musí tuto změnu neprodleně změnit ve svém profilu.

Nevíte si rady?

Napište nám

Zákaznická linka225 555 666